přeskočit na navigaci

Bio

Krvik Totr

Absurdní autorský humor podávaný po kapkách. Braňme se bránicí absurditě planety Země!

1992

Petr Jediný Novotný a Tomáš Kout zakládají v Praze (v 8. třídě ZŠ) autorskou dvojici Krvik Totr, vzorem jim jsou československé autorské dvojice (postupně Kaiser/Lábus, Smoljak/Svěrák, Šimek/Grossmann, Lasica/Satinský, V+W).

1993–

V letech gymnaziálních hledají psaním povídek společný jazyk a téma, a nacházejí svůj specifický humor ("žert, satira, ironie a hlubší význam", jedním slovem parodie – jazyková i společenská) v pivařsko-intelektuální rovině.

1998–

Vystupují na četných autorských čteních. Fakt, že vystupují dva, je přirozeně přivede do scénické formy.

2002–8

Krvik Totr se stávají divadelním souborem s výhradně vlastním autorským repertoárem.

Nejprve jde o pásma skečů a písní ("lyrický kabaret", Jan Císař 2007), od roku 2004 o divadelní hry s výraznou hudební složkou (přirovnávané k parodickým muzikálům) a také občasné písňové večery.

Tomáš Kout studuje 2001–4 VOŠ hereckou, což přivádí do Krvik Totr soubor herců a činoherní principy. V roce 2003 vzniká přídatná skupina Divadílna, vedená zakladatelskou dvojicí. Půl na půl je obsazena herci a neherci – ty zase převážně přivádí Petr Jediný Novotný. Ten studuje 2003–8 katedru autorské tvorby DAMU a přináší do souboru vliv Ivana Vyskočila a Přemysla Ruta.

Základním principem Divadílny je: nechat neherce učit se od herců řemeslu a naopak herce od neherců přirozenosti. Fluktuace členů je minimální, jde o studiovou práci. Vše organizačně řídí, píší, režírují a hlavní role představují zakladatelé Novotný/Kout.

2007–9

PJN odjíždí na rok na studia do Francie a Krvik Totr si vybírají (nakonec dvouletou) pauzu.

V roce 2008 je činnost Divadílny z rozhodnutí zakladatelské dvojice ukončena a veškerý repertoár zderniérován. Krvik Totr plánují začít od nuly.

Pauzu vyplňuje spolupráce s Antonínem DS (který je nástupníkem kds Puchmajer), respektive jeho principálem Martinem J. Švejdou. Členové bývalé Divadílny hrají ve Švejdově inscenaci Ivan, Kamil a Dušan (2008) a Charmsově Jelizavetě Bam (2009).

2009–

Autorská tvorba Krvik Totr znovuožívá. Cílem je "více pracovat na méně projektech", převážně v původní dvojici.

Novou éru zahajuje komorní divadelní hra Svázaná (2009), ve které hraje původní mužské trio a která je na programu nezvykle dlouho, celé dvě sezóny. I posléze hra ožívá na cestách a večerech, kdy se hraje "na vyžádání".

V roce 2012 uvádí Krvik Totr inscenaci Štěňátko je mrtvé (čb), ve které se do souboru vrací ženský élement a také hudba.

V létě 2012 Krvik Totr spoluzakládají občanské sdružení Prostores o. s., které nově zastřešuje aktivity spřízněných souborů.

Dvacáté výročí oslavili Krvik Totr prosincovým velkodvouvečerem v Divadle Kampa - naplno se v něm vrátila kabaretní poetika a zejména autorská hudba.

Hudba

Významným prvkem v Krvik Totr je hudba, rovněž autorská (2002–5 výhradní autor Filip Votava, 2005–7 Sonia Cieślar).

2004–6 vystupovala společně s Krvik Totr hudební odnož souboru populárně naučná skupina Filtr (Petr Jediný Novotný & Filip Votava), posléze vystupující nezávisle.

V letech 2008–12 Krvik Totr autorskou hudbu záměrně vynechali a soustředili se na dramatickou práci.

Autorská hudba se pozvolna vrací v roce 2012 (Přemysl Rut - Štěňátko je mrtvé), ke konci roku pak naplno díky návratu Soni Koutové v amorálním kabaretu oslavujícím dvacetiny Krvik Totr.

Festivaly

Krvik Totr se 2003–10 každoročně účastnili postupové přehlídky amatérského alternativního divadla Stodůlecký Píseček, až na jedinou výjimku získali pokaždé doporučení na Šrámkův Písek. Na Šrámkově Písku hráli čtyřikrát (2003, 2007, 2008, 2010), na Jiráskově Hronově dvakrát (2007, 2010).

Od 2011 přešli na činoherní linii soutěžních přehlídek (2011 účast na regionální Divadelní třísce, postup na národní Divadelní Děčín).

Krvik Totr se účastní divadelních festivalů (např. 2005 Next Wave, 2004–10 Open-air programu Festivalu evropských regionů v Hradci Králové), festivalů autorských divadel (mj. Dařbujána Kakrháňáková v Plzni či Divadelní match v Paláci Akropolis) a jsou zakladateli/pořadateli festivalu autorského humoru Bránice dokořán (2003–6).

Scéna

Domovskými scénami Krvik Totr jsou postupně Pidivadlo (2003–5, znovu 2009–11), Eliadova knihovna DnZ (2006), bývalé Nablízko (jako Malé Nosticovo divadlo v roce 2007 a jako Divadlo Kampa od roku 2012), významně spolupracovali s Klubem Mlejn.


Petr Jediný Novotný

1979

 • Narodil se v Praze.
 • Od první třídy umí psát, od druhé se pokouší tvořit – převážně parodistická tvorba (v samizdatové časopisecké podobě - Praktický veveř, Asterix, Hřbitovní noviny /s Tomášem Koutem/, časopes), ke které postupně přemlouvá kamarády.

1992

 • S Tomášem Koutem (kterého zná od 3. třídy ZŠ) zakládá uměleckou dvojici Krvik Totr. Nejprve nahrávají domácí kazety s parodiemi na čerstvě padlou komunistickou diktaturu, od roku 1993 parodie rozhlasového vysílání, od 1997 povídky a písničky, od 2002 až dosud divadlo.

1993–7

 • Studium Soukromého gymnázia Josefa Škvoreckého včetně prvního semináře tvůrčího psaní v ČR vedeným Alexandrou Berkovou, pod jejímž vlivem se posouvá do vážnější povídkové polohy.
 • V roce 1997 získal 3. místo za prózu Sedmikráska v celorepublikové soutěži O cenu Danny Smiřického.

1997–01

 • Bakalářské studium žurnalistiky FSV UK, následně (do roku 2003) spolupracoval s kulturní rubrikou Týdeníku Rozhlas, portálem Volný a Dobrou adresou. Poté z médií na 7 let vymizel.
 • 2004–9 grafikem a 2008–9 editorem interního časopisu DAMU Řečiště.
 • Od roku 2010 je spolupracovníkem redakce časopisu Rock&Pop (pro který zavedl rubriku Propadák).
  Od roku 2011 je editorem časopisu Strategie.

1997–

 • Na konci 90. let inklinoval k intelektuálnímu divadlu, spoluzaložil občasné experimentální dvojice Všemi směry (s Adélou Tesaříkovou) a PPP (s Pavlem Langhammerem), k divadlu nasměroval i Krvik Totr.

2001

2001–4

 • Nedokončené magisterské studium Literární akademie, orientace na drama. Hodiny tvůrčího psaní u Daniely Fischerové a Milana Uhdeho. Daniela Fischerová vedla ve 3. ročníku jeho postupovou dramatickou práci Mor Amorův.

2003–8

 • Magisterské studium katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU pod vedením Ivana Vyskočila (dialogické jednání), Přemysla Ruta (autorské čtení a písnička), Vítězslavy Fryntové (přednes), Jany Pilátové (antropologické integrační dílny), Zdeny Hadrbolcové/Jana Hančila/Jaroslavy Pokorné (herecká propedeutika) a Zdeny Kratochvílové/Moniky Rebcové (pohyb). Zakončeno diplomovou prací Proměna autorství sebereflektující autorský posun od dětství do současnosti.

2006–

 • Realizuje další divadelní projekty (a vždy ve spolupráci s "druhým"): "nahoře" (2006, s Lucií Krupičkovou), divadelní seriál Ona & On (od 2007, se Zuzkou Macákovou).

2007–8

 • Studijní stáž na divadelní katedře univerzity v Bordeaux (III Michel de Montaigne). Zakončeno absolventským autorským představením ve francouzštině Des centaines s Hammou Bullivavalevou a diplomovou prací En français s reflexí pobytu v Bordeaux.

2008–

 • Pracovně-rodinný kafkův proces.

A jinak

 • Příležitostný grafik.
 • Příležitostný účastník cizích divadelních/filmových/hudebních projektů coby herec – např. Piráti Luboše Pavla (2007), Charmsova Jelizaveta Bam v režii Martina J. Švejdy (2009–10).
 • Příležitostný zvukař/osvětlovač projektů přátel.
 • V civilu redaktor knižních publikací, publicista, editor a korektor časopisů.
fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka

Tomáš Kout

1979

 • Z Nového Vestce, kde žil, si odskočil do Prahy narodit se.

1987

 • S celou svou rodinou se natrvalo stěhuje do Prahy.

1991

 • Rané, velmi nesmělé pokusy s psaním povídek pod vlivem tvorby Š+G. 

1992

 • Na letním táboře slaví značné úspěchy v soutěži s písňovými texty na známé melodie.

1993

 • První herecká zkušenost: studentský film zahraničních posluchačů FAMU.

1993–6

 • Docházka do hotelové školy v Poděbradech. Naštěstí nedokončený pokus o fantasy příběh.

1996–9

 • Gymnázium profesora Jana Patočky. Příležitostné písňové texty pro kamarády, kteří koketovali s bigbítem. Běžné pubescentní zasněné básně a chmurné úvahy nad smyslem života.

1999–2001

 • Po tři semestry sváděl vcelku marný boj na FPBT VŠCHT.
 • V lednu 2001 si konečně přiznal, že ho láká divadlo, a v únoru si podal přihlášku na VOŠ hereckou.

2001–4

 • Výše zmíněné rozhodnutí naplnil na VOŠ herecké v Michli a zejména pak v řadě školních představení v letenském Pidivadle (dříve U panáků). Vedle tří absolventských inscenací režírovaných shodně Janem Nebeským (Zdravý nemocný, Crave, Bakchantky) ho co do divadelní praxe poznamenalo setkání s režisérem Karlem Makonjem při loutkové inscenaci Míša Kulička. Kromě toho se ujal mnoha záskoků. Záskokem byla i jeho vůbec první role Kominíka Kubíka v pohádce Čert, Bára a z pekla štěstí na podzim 2001.
 • Dvě školní inscenace přežily konec studia. Bakchankty se naposledy hrály na konci sezóny 2004/5 v pražském Mlejně. Crave na dvě sezóny přešlo do A-Studia Rubín.

2004–5

 • Zanechané dálkové studium Divadelní vědy na Masarykově univerzitě v Brně.

2004–2011

 • Působil v Divadle Extrém. V původní inscenaci Martina Janouše Harry Lotr si zahrál čerta a zlého knížete, v muzikálu Někdo to rád sýra se chopil role Charlieho/Fifi. Poté trvale zaskočil v inscenaci Naše pobřežní hlídka (role Gardnera/Surfaře Haryho) a pohádce Jak Trautenberk dělal Krakonošovi ducha (role Krakonoše).
 • Poté, co Extrém ukončil činnost, převzalo krkonošskou pohádku divadlo Kompanyje jako zájezdové představení. Krakonoše si Tomáš naposledy zahrál v létě 2012 na Sázavě.
 • Ve stejné době zaskakoval v mnoha rolích dnes již kultovní inscenace Mach a Šebestová. Z pána se sluchátkem se propracoval až k roli Horáčka. Naposledy si v Machovi a Šebestové zahrál na podzim 2009. Nedlouho poté měla tato nesmrtelná inscenace přeci jen derniéru.

2005–6

 • Neslavná krátká zkušenost s černým divadlem, ze kterého sběhl k obyčejné kancelářské práci. Od té doby se divadlu věnuje ryze neprofesionálně.  

2008

 • Dodal texty k písním do inscenace Cesta kolem světa za 80 dní, ve které se ujal rovněž role průvodce/vypravěče. Inscenace se hrála všeho všudy dvakrát a stálo za ní uskupení Smutní a vlasatí.

2009

 • Režijní spolupráce na představení Zuzky Macákové Taneční hodina. Zuzčinu uskupení Čtyři buchty posléze slouží jako příležitostný osvětlovač (dosud).

2011–2012

 • Další z plejády záskoků, tentokrát role bratra Dveřníka v inscenaci Stráže, stráže! pražského divadla Sentiment. Původní jednorázový záskok se protáhl na tři reprízy, včetně derniéry, kde pro změnu zaskakoval v roli Smrtě. 

A jinak

 • Profesí se mu postupem času stává webdesign. Tato původně vedlejší činnost se mu v lednu 2012 stává činností hlavní. Od té doby na volné noze.
 • Příležitostně provází turisty i jiné návštěvníky v Břevnovském klášteře.
 • Čas od času moderuje různé společenské akce a tato činnost ho baví čím dál víc.
 • Velmi spokojený otec tří synků (z toho dvou vlastních).

 

fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka

Filip Votava

1979

 • Narodil se v Praze.

1989

 • Na přelomu prvého a druhého stupně základní školy vydal tři čísla populárně naučného časopisu s provizorním názvem Naše rodina pro členy své rodiny.

1997

 • Jeho maturitní slohová práce Vy zíráte, my zíráme byla slavnostně čtena před všemi maturitními ročníky, dokonce ještě rok po opuštění školy. Práce byla méně slavnostně skartována roku 2002.

1994–

 • Jako host se účastnil nahrávek autorské dvojice Krvik Totr, kteří od roku 1992 nahrávali domácí autorská "alba" a Filipovi víc a víc psali "rozhlasové role" na tělo.
 • Od roku 2000 se stal právoplatným členem, "dalším Krvikem Totrem", a také dvorním autorem hudby (až do roku 2005, kdy Filipovu kytaru nahradil v souboru klavír Sonii Cieślar). Proslulé je zejména jeho Liho blues.
 • Krvik Totr v roce 2002 přijali divadelní formu a Filip má od té doby roli v každé scénce/hře souboru a bez ohledu na aktuální počet herců je vždy "tím třetím". Nezapomenutelný zůstane za roli Édouarda ve hře Svázaná (2009) – na festivalu FEMAD (2011) za ni získal cenu pro nejlepšího herce přehlídky.

1996–

 • Vyhrával v kytarovém duu se spolužákem z OA Pepou šimonem.
 • Duo se pozvolným, ale nepřetržitým vývojem přeměnilo do dnešní standardně vystupující kapely P.O.City (působí od roku 2004, živě od 2005). Filip v ní obsluhuje baskytaru. V roce 2008 natočili bezejmenné demo.

2001–

 • Založil s Petrem freeformovou kreaci Petarda (2003 přejmenovanou na Sdružení pro obnovu dramatické písně Filtr a konečně v roce 2010 na populárně naučnou skupinu Filtr).
 • Živě vystupuje Filtr pravidelně od roku 2004, nejprve v rámci divadelních představení Krvik Totr, od roku 2006 samostatně.
 • V roce 2011 vydal Filtr k 10. výročí živé CD Život je desetiboj.

2003–4

 • Baskytaristou v kapele Sextet Orange, včetně nahrání bezejmenného dema.
 • Sběr basových zkušeností ještě coby záskok v již tak dost příležitostném Pepa Čejka bandu (2004) a bezejmenném projektu s Dannym Vejvodou, Tomášem Kimlou a Patrikem Plešingrem (kumpány ze Sextetu, s nimiž společně nahrává další bezejmenné demo) (2009/10).

2007–

 • V rámci Filtru vystupuje v divadelním seriálu Ona & On souboru Divadlo Nadosah.
 • V roce 2009 dostal na festivalu Pirkenštejnský ptáček cenu za hudební složku v této inscenaci.

2009–10

 • Mimo Krvik Totr účinkoval jako herec v inscenaci Antonína D.S. podle Daniila Charmse Jelizaveta Bam v režii M. J. Švejdy.

A jinak

 • V civilu zaměstnán v cestovním ruchu.
fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka fotka


Ouspěchy

 • Soutěžní přehlídky, kterých se Krvik Totr zúčastnili:

 • 2003

 • Stodůlecký Píseček (kabaretní pásmo Tají dech), doporučení na ŠP
 • 2003

 • Šrámkův Písek (kabaretní pásmo Tají dech)
 • 2004

 • Stodůlecký Píseček (kabaretní pásmo Pan Farmer říká)
 • 2005

 • Stodůlecký Píseček (hra Monopoly), doporučení na ŠP
 • 2006

 • Stodůlecký Píseček (hra Návrat z proutí), doporučení na ŠP
 • 2007

 • Stodůlecký Píseček (kabaretní pásmo Produkt), doporučení na ŠP
 • 2007

 • Šrámkův Písek (kabaretní pásmo Produkt), doporučení na JH
 • 2007

 • Jiráskův Hronov (kabaretní pásmo Produkt)
 • 2010

 • Stodůlecký Píseček (hra Svázaná), nejlepší inscenace (bez doporučení na ŠP: porota rozhodla, že nejde o experiment, ale o činohru)
 • 2011

 • Divadelní tříska (hra Svázaná, doporučení na Divadelní Děčín)
 • 2011

 • Divadelní Děčín (hra Svázaná)
 • 2011

 • FEMAD Poděbrady (hra Svázaná, Cena kritiky, Cena novinářů, Filip Votava nejlepším hercem přehlídky)
 • +
 • Soutěžní přehlídky, kterých se zúčastnili Krvik Totr v rámci inscenací souboru Antonín DS:
 • 2008

 • Stodůlecký Píseček (hra Ivan, Kamil a Dušan, pod taktovkou souboru Antonín DS), nominace na ŠP
 • 2008

 • Šrámkův Písek (hra Ivan, Kamil a Dušan, pod taktovkou souboru Antonín DS), doporučení na JH
 • 2010

 • Modrý kocour (hra Jelizaveta Bam, pod taktovkou souboru Antonín DS), doporučení na ŠP
 • 2010

 • Šrámkův Písek (hra Jelizaveta Bam, pod taktovkou souboru Antonín DS), doporučení na JH
 • 2010

 • Jiráskův Hronov (hra Jelizaveta Bam, pod taktovkou souboru Antonín DS)
fotka fotka

Soubor

Petr Jediný Novotný

1992
a dále.

Spoluzakladatel, spoluautor, spolurežisér, spoluproducent, herec, grafik, kronikář.


Tomáš Kout

1992

a dále.

Spoluzakladatel, spoluautor, spolurežisér, spoluproducent, herec, webmaster.


Filip Votava

1994
,
'96
,
'99
,
2000
účinkoval jako host v nahrávkách Krvik Totr.

2000
jmenován "dalším Krvikem". Od té doby účinkuje ve všech scénkách i hrách Krvik Totr.

2000–5
výhradní autor písní Krvik Totr.


Zita Patíková

2003
,
'04
,
'07
účinkuje v mnoha rolích v kabaretních večerech KT.

2004
Monopoly: Něžínka Vdovová (na programu 2004–05).

2005
Návrat z proutí: Betty (na programu 2005–06).

2012
Štěňátko je mrtvé (čb): Zvěrolékař. Dále má na starosti účesy/líčení herců.

2012
: 20 let Krvik Totr: herečka


Sonia Koutová

(dříve Cieślar, rozená Smugalová)

2004–2007
účinkuje v mnoha kabaretních večerech KT v malých rolích.

2005–2007
hudební sekce Vrků Vrků – výhradní autorka hudby KT a klavíristka/zpěvačka kabaretních večerů i her KT (Návrat z proutí, Produkt, Továrna).

2012
20 let Krvik Totr: autorka hudby, klavíristka/zpěvačka.


Hamma Jediná Novotná

(rozená Buřivalová, známá jako Hamma Bullivavaleva)

2009
Svázaná: nejprve přeložila pro KT povídku Kyselé hrozny (Jean Noix: Les Graippes aigres), která se stala námětem pro hru.

Pro inscenaci pak navrhla kostýmy (spolu s KT) a působila jako osvětlovač/zvukař inscenace (nejčastěji na zájezdech, 2009–12).

2010
PIAF: herečka; projekt pro festival PIAF byl po pilotní ukázce zrušen.

2012
Štěňátko je mrtvé (čb): Slečinka. Dále se podílela na scénografii, návrhu a realizaci kostýmů.© 2012 Krvik Totr Limity | akt. 1. 1. 1970

přeskočit na obsah

Bio

Ouspěchy

Soubor